Adatvédelmi nyilatkozat

Programjaim
Budapest
 • Március 9.

  Magzatkori és születési traumák oldása - Bp

  élményátíró csoport

 • Március 11.

  Lélekszínház - Bp

  Családállítás és Szomatodráma másként

 • Április 6.

  Magzatkori és születési traumák oldása - Bp

  élményátíró csoport

Debrecen
 • Március 3.

  Magzati és születési traumák oldása - Debrecen

  élményátíró csoport

 • Március 3.

  Lélekszínház - délután - Debrecen

  Családállítás és Szomatodráma másként

 • Március 4.

  Lélekszínház - délelőtt - Debrecen

  Családállítás és Szomatodráma másként

Legújabb írásaim
 • Február 2.

  Anya, te ennyire szeretsz engem?

  Megérintve...

 • 2017. november 28.

  Ki vagyok Én?

  Szememben a fény? Szívemben az érzés?

 • 2017. november 15.

  Én csak egy korcs vagyok!

  apám sose szeretett - apa-fia kapcsolat

 • 2017. október 27.

  Anorexia - Meg akarok halni!

 • 2017. szeptember 20.

  Halált hordozó anyaméhbe érkeztem

  vetélés, abortusz után fogant gyerekek

A www.sorshalo.hu weboldal üzemeltetője a Benedina Bt (székhely: 2040 Budaörs, Lévai u. 33. 6/56. engedélyszám: R01364/1996/2000). A weboldal használata közben szükséges személyes jellegű – azonosításra alkalmas – adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. Törvény). A weboldal tartalmazhat linkeket, amik átvezethetnek olyan, egyéb szolgáltató weboldalára, ahol ez a nyilatkozat/gyakorlat nem érvényes.

A Benedina Bt. (Sorsháló) adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-82490/2015.


Az adatkezelés jogalapja és időtartama

A Benedina Bt. (Sorsháló) személyes adatokat az érintett személy hozzájárulása alapján kezel. A természetes személy hozzájárulásán alapuló adatkezelés az érintett kérésére történő törlésig áll fenn.


Az adatgyűjtés és feldolgozás célja

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és ezáltal a cél elérésére alkalmas. Az érintett személy hozzájárulást adott, vagy web alapú regisztráció kapcsán hozzájárulást ad személyes adatai kezeléséhez. A regisztráció elfogadásával az érintett személy hozzájárul az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelésekhez.

A Benedina Bt. (Sorsháló) esetében a jelen tájékoztatójának hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgál(hat)ják:

1. az Ügyfél tájékoztatási céllal történő regisztrálása
2. az Ügyféllel történő szerződés kötése
3. az Ügyfél panaszainak, bejelentéseinek, igényeinek kezelése, ezek nyilvántartása, kivizsgálása
4. az Ügyféllel kapcsolatos jogviszonyból származó igények érvényesítése
5. az Ügyfél informálása a Benedina Bt. (Sorsháló) kínálatáról


Adatállományok kezelése

Az Adatkezelő az elektronikus és a papíralapú nyilvántartásokat egységes elvek alapján, a nyilvántartások adathordozóinak különbözőségéből adódó jellemzők figyelembe vételével kezeli. A jelen tájékoztató szerinti elvek és kötelezettségek az elektronikus és a papíralapú nyilvántartás esetében egyaránt érvényesülnek.

A Benedina Bt. (Sorsháló) a regisztráció során rendelkezésre bocsátott alábbi adatokat kezeli:

• vezeték- és keresztnév
• e-mail cím
• telefonszám


Személyes adatok átadása harmadik fél számára

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy Ügyfél adatait harmadik fél részére nem adja át


Ajánlataink és szolgáltatásaink információiról

A Benedina Bt. (Sorsháló) Ügyfeleit folyamatosan szeretné informálni kínálatáról, amihez a regisztrált személyek adatait is felhasználja. Az adatkezelés időtartama: a Benedina Bt. az ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig kezeli azok adatait.


Az Ügyfelek jogai

A Benedina Bt. (Sorsháló) Ügyfeleinek jogában áll a róluk tárolt adatokat megismerni és megkapni kérelem benyújtásával, ingyenesen. Amennyiben a tárolt adatok helytelenek, úgy azokat az Ügyfél kérésére az Adatkezelő kijavítja.

Az Ügyfelek a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérhetik a személyes adataik törlését.


Adatvédelem, adatbiztonság

A Benedina Bt. (Sorsháló) megtette a szükséges technikai és szervezeti intézkedéseket, hogy az Ügyfél által az Adatkezelő részére bocsátott személyes adatokat eltűnés, megsemmisülés, manipuláció és jogosulatlan hozzáférés ellen megvédje.


Adatvédelmi nyilatkozat

A Benedina Bt. felelősséget vállal a fentiekben meghatározott adatvédelmi pontok pontos betartására.


Jogorvoslat

Ön jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:
URL: http://naih.hu

Az Ügyfél az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén keresetet nyújthat be a lakóhelye vagy a Benedina Bt. székhelye szerint illetékes törvényszékhez.